За Нас


Повеќе »

За Подучувачи

Ако имате искуство во одржување на приватни часови и сакате работа со луѓе, ПОТРЕБНИ СМЕ ВИ ТОКМУ НИЕ!

Регистрирањето на веб странaта и поставувањето на Вашето портфолио е ПРОМОТИВНО БЕСПЛАТНО!

Повеќе »

За Ученици

Веб страната www.danaucime.mk ви омозможува да пронајдете соодветен приватен подучувач од различна област. Било да сте ученик, студент или работите и сакате да го проширите Вашето знаење од некоја одредена област треба само Повеќе »