Категорија: Едукација

Култура - Издавачка куќа

  • Скопје
  • (02) 3 111 332

15% попустсо
Еду Карта

со Еду Карта

И јас сакам Еду Карта :)

Опис на компанијата

Издавачката куќа „КУЛТУРА“ е основана во 1945 година и денес преставува најстарата издавачка куќа во Република Македонија. Книжарницата на КУЛТУРА е лоцирана на плоштадот МАКЕДОНИЈА во најрепрезентативната скопска зграда „Ристиќева Палата“.
КУЛТУРА континуирано се труди да ја продолжи традицијата во новиот век како препознатлив бренд кој на современ начин ја промовира книжевноста и литературата. Мисијата на КУЛТУРА е да ги обезбеди своите потрошувачи со инспиративна малопродажна и дигитална околина во светот на книгите и да го збогати нивното секојдневие со светски познати книги и искуства.
Со бројот на нови наслови кои ги издава на годишно ниво е лидер во издавачката дејност во Република Македонија.
Грижата на корисници и следењето на светските трендови ја поттикна КУЛТУРА да се насочи кон он-лајн продажбата. Со мотото „книга до врата“ секој љубител на книгата може да го купи бараниот роман преку веб страницата на КУЛТУРА на следниов линк http://www.kultura.com.mk/.