Категорија: Едукација

Книжарница Дениција

  • Битола
  • 077 883 432

10% попустсо
Еду Карта

со Еду Карта

И јас сакам Еду Карта :)

Опис на компанијата

Во книжарница Дениција можете да најдете изданијата од сите поголеми македонски издавачи по најповолни цени во градот, како и 
комплет од книжарски производи и услуги: Фотокопирање, канцелариски материјали, школски прибор, обрасци, укоричување, 
пластифицирање, како и реквизити за забава на најмладите. 

Дениција се стреми да стане водечка книжарница во Битола со исклучително чувство при одбирањето и претставувањето како на 
домашните така и на светските писатели од областа на белетристиката, науката, философијата, историографијата, лексикографијата 
итн.

Во Книжарница Дениција освен класичниот комплет на книжарски производи и услуги нашиот асортиман го прошируваме со 
селектиран избор на подароци, кои ја надополнуваат идејата да креираме место во нашиот град со свеж дух на дизајн.