Категорија: Забава и Рекреација

Арт Центар - Картинг центар

  • Скопје
  • (02) 3 061 202

10% попустсо
Еду Карта

со Еду Карта

И јас сакам Еду Карта :)

Опис на компанијата

Картингцентар со картинзи со работна зафатнина од 200 кубни сантиметри и 7 конски сили и патека според Европски стандарди - со должина од 450 метри и широчина од 7 метри.

МОЖНОСТИ

АРТ Картинг Центар нуди:
Спонзорирање на АРТ Картинг центар кој со својата професионална поставеност е единствен од ваков вид на територијата на Скопје
Брендирање на името на картинг центар
Брендирање на корисникот членство
Брендирање на бронза, сребро и злато АРТ Картинг попуст Брендирање на заштитни шлемови
Брендирање на заштитните појаси на трката  
Брендирање на Град награда Кафе (кафе бар во АРТ Картинг центар со центарот на површина од 100 квадратни метри)
Брендирање на опремата во кафе бар
Брендирање на кафе бар летна тераса со вкупна површина од 250 квадратни метри
Брендирање на заштитна ограда на Картинг центар со вкупна површина од 400 квадратни метри

УНАПРЕДУВАЊЕ И ЦЕЛИ

Подигање на свеста на брендот во одредена целна група
Градење на силен бренд 
Градење на подобри односи со потрошувачите
Зголемување на продажбата

ОПРЕМА

Картинг
- Chasis: хром молибден
- Големина: 1035 mm
- Тежина: 106 кг
- Мотор: Хонда
- Обем: 200 кубни инчи
- Моќност: 6,5 коњски сили
- Кочници: хидраулични со диск

Целосна безбедносна опрема

- Заштитни шлемови

ЦЕНАТА НА ЕДЕН ЧАС Е 50 ДЕНАРИ