Правила и услови за приватни наставници

Регистриањето е ПРОМОТИВНО БЕСПЛАТНО! Но со цел да се постават критериуми за квалитет , веб страната ги задржува сите права да ја одбие Вашата пријава за регистрација доколку смета дека е несоодветна и неприфатлива.

  1. Да се пријави некој за подучувач трба да има најмалку 18 години и неопходни квалификации и /или искуство за да би можел да дава часови од областа за која се пријавува
  2. Приватниот подучувач нема право да ја користи било која содржина од сајтот за некоја друга намена, во случај да има некаква идеја или желба да искористи нешто обврска му е да го направи тоа во договор со координаторот на сајтот
  3. Приватниот подучувач ја превзема комплетната одгворност за цените кои се изразени на сајтот и за неговите услуги.

Откако ќе ги провериме податоците во врска со Вашето регистирање, ќе ви пратиме писмено известување дека Вашата регистрација е прифатена. Вашиот профил е заштитен со едниствено корисничко име ,кое го одредува администраторот на сајтот.

Вие како приватен подучувач сте одговорни за тоа да држите во строга дискреција информациите за Вашиот профил и сите други информации кои се однесуваат на Вашиот профил.

Прифаќам дека:

  • Во најкраток рок ќе го информирам координаторот на сајтот воколку дојде до било каков неовластен упад во Вашиот профил
  • Ќе проверам дека исправно сум го затворил профилот после секој пристап на истиот
  • Научи Ме ги задржува сите права да влијае на содржината и информациите на Вашиот профил, како и сам да избрише некои информации доколку тоа е неопходно
  • Веб стараната НаучиМе поставува едноставни правила на функционирање кои се базираат на взаемна доверба, почитување на договор за взамна корист. Доколку дојде до тоа да администратотот поради некаква причина биде принуден да го затвори Вашиот профил поради непочитување на условите и правилата по кои функцинира бев страната нема да имате право да се регистрирате повторно.На тој начин одржуваме стандард на квалитетот на услугите на страната НаучиМе и одговараме за критериумите по кои истата функционира